Dortmund Giants vs. Aces Ahlen Hamm U12 09.10.2011

  Dortmund Giants vs. Aces Ahlen Hamm U12 09.10.2011